codziennie od 9:00-18:00,

Poznań ul. Szylinga 1

dr n. hum. Adriana Gałdyńska-Mazan
logopeda/neurologopeda
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (SPZOZ) ul. Szylinga 1, 60-787 Poznań, gabinet 241

O mnie

dr n. hum. Adriana Gałdyńska-Mazan

Prowadzę terapię dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (prezentujących zaburzenia w rozwoju mowy – m. in. opóźnienie, niepłynność, dyslalie) oraz osób dorosłych (zmagających się z chorobami neurologicznymi – udary, stany pooperacyjne, wady wymowy). Przez kilka lat współpracowałam z Centrum Neonatologii i Rehabilitacji MamaTata w Poznaniu, dlatego posiadam również doświadczenie w diagnozowaniu i terapii dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, których rozwój przebiega nieprawidłowo ze względu na patologiczny przebieg ciąży lub okres okołoporodowy.

W swojej pracy wykorzystuję różne techniki wspomagające terapię logopedyczną, takie jak: k-taping, elektrostymulację, masaże. Istotnym, atrakcyjnym dla dzieci elementem zajęć jest także muzykoterapia. Muzyka wspomaga proces całościowego ich rozwoju - sfery emocjonalnej i intelektualnej, a w tym komunikacji, ekspresji, koncentracji, integracji sensorycznej.

Studia neurologopedyczne ukończyłam w SWPS - Uniwersytecie Humanistyczno- Społecznym w Warszawie. Praktyki zawodowe z zakresu terapii dzieci odbywałam w Warszawie m. in. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym - na Oddziale Klinicznym Neonatologii przy ul. Czerniakowskiej 231 i w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 16, a zakresu terapii osób dorosłych - w Instytucie Psychiatrii i Neurologii – w Zespole Pracowni Neuropsychologii Klinicznej przy ul. Sobieskiego 9 w Warszawie i w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji przy ul. Gąsiorowskiego 12/14 w Konstancinie- Jeziornej k/Warszawy.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Prowadziłam też zajęcia dla studentów neurologopedii na UAM w Poznaniu z diagnozy dziecka w wieku 0-3 lat. Stale rozwijam swoje kompetencje, biorąc udział w konferencjach, kursach i szkoleniach, dotyczących różnych aspektów terapii logopedycznej oraz medycznej w kraju i za granicą.

zdjęcie Adrianna-Galdynska-Mazan