codziennie od 9:00-18:00,

Poznań ul. Szylinga 1

dr n. hum. Adriana Gałdyńska-Mazan
logopeda/neurologopeda
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (SPZOZ) ul. Szylinga 1, 60-787 Poznań, gabinet 241

Dorośli

Kiedy osoba dorosła powinna udać się do logopedy/neurologopedy?

Podjęcie terapii logopedycznej/neurologopedycznej u osób dorosłych jest konieczne:

  • w sytuacjach, w których zaburzenia mowy wyniknęły na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, np. wypadków komunikacyjnych, udarów, urazów, chorób nowotworowych;
  • po operacjach języka, podniebienia, krtani oraz w stanach porażenia niektórych nerwów czaszkowych.

W zależności od sytuacji zdrowotnej pacjenta logopeda/neurologopeda pomaga wypracować właściwy tor oddechowy, emisję głosu, artykulację, umiejętność połykania, przywrócić utracone funkcje językowe i poznawcze lub potrzymać je na dotychczasowym poziomie. Rehabilitacja mowy pod kierunkiem specjalisty umożliwia szybszy powrót do aktywności zawodowej;

Warto, aby do logopedy/neurologopedy zgłaszały się też osoby:

  • zmagające się od dzieciństwa z wadami wymowy lub zaburzeniami mowy;
  • zajmujące się public relations;
  • obcojęzyczne, którym zależy na poprawie wymowy języka polskiego.

Proszę o zgłaszanie się na wizytę z pełną dokumentacją lekarską (książeczką zdrowia, wynikami badań audiologicznych, neurologicznych itd.) lub psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku dzieci). Zapoznanie się z nią stanowi warunek wydania opinii o pacjencie dla placówek zewnętrznych.