codziennie od 9:00-18:00,

Poznań ul. Szylinga 1

dr n. hum. Adriana Gałdyńska-Mazan
logopeda/neurologopeda
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (SPZOZ) ul. Szylinga 1, 60-787 Poznań, gabinet 241

Dzieci i młodzież

Kiedy warto udać się z dzieckiem do logopedy/neurologopedy?

Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna dziecka jest wskazana wówczas, gdy zauważy się u niego niepokojące symptomy, takie jak: trudności w nawiązaniu komunikacji (już w okresie niemowlęcym), opóźniony rozwój mowy lub zaburzenia jej płynności, nieprawidłową artykulację głosek, mowę niezrozumiałą dla otoczenia. Wady wymowy i zaburzenia mowy utrudniają dzieciom słowne porozumiewanie się i tym samym opóźniają rozwój ich myślenia, mają destrukcyjny wpływ na nawiązywanie kontaktów rówieśniczych (a w konsekwencji na rozwój psychiki), stają się źródłem niepowodzeń szkolnych.

Warto, aby do logopedy/neurologopedy zgłaszały się dzieci, które:

 • urodziły się jako wcześniaki i były karmione przez sondę,
 • mają trudności ze ssaniem, żuciem, połykaniem;
 • nie gaworzą w I r. ż.
 • nie nawiązują kontaktu z dorosłym;
 • nie mówią lub mówią niewyraźnie, niezrozumiale dla otoczenia;
 • mają wadę słuchu;
 • doznały urazu ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, po którym pojawiły się
  zaburzenia mowy;
 • po chirurgicznych zabiegach okolic twarzo-czaszki;
 • funkcjonujące w środowisku wielojęzycznym.

Proszę o zgłaszanie się na wizytę z pełną dokumentacją lekarską (książeczką zdrowia, wynikami badań audiologicznych, neurologicznych itd.) lub psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku dzieci). Zapoznanie się z nią stanowi warunek wydania opinii o pacjencie dla placówek zewnętrznych.