codziennie od 9:00-18:00,

Poznań ul. Szylinga 1

dr n. hum. Adriana Gałdyńska-Mazan
logopeda/neurologopeda
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (SPZOZ) ul. Szylinga 1, 60-787 Poznań, gabinet 241

Elektrostymulacja

Zabiegi elektrostymulacji zalecane są pacjentom w każdym wieku, po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy ustnej, w szczególności u dzieci po operacjach rozszczepu podniebienia jako uzupełnienie terapii logopedycznej i ortodontycznej. Polegają one na pobudzaniu poszczególnych włókien mięśniowych podniebienia miękkiego do skurczu za pomocą prądu impulsowego. Pojedynczy zabieg trwa ok. 15 minut i jest bezbolesny. Dla każdego pacjenta dobierane są odpowiednie parametry prądu (natężenia, częstotliwości, kształtu impulsów oraz czasu zabiegu). 
Wskazania do wykonania zabiegów:

  • zaburzenia dyslalii roszczepowej;
  • brak zwarcia podniebienno-gardłowego (przy nosowaniu otwartym);
  • rehabilitacja chorych w stanach po porażeniu nerwu twarzowego;
  • rehabilitacja chorych po udarach mózgu;

Proszę o zgłaszanie się na wizytę z pełną dokumentacją lekarską (książeczką zdrowia, wynikami badań audiologicznych, neurologicznych itd.) lub psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku dzieci). Zapoznanie się z nią stanowi warunek wydania opinii o pacjencie dla placówek zewnętrznych.