codziennie od 9:00-18:00,

Poznań ul. Szylinga 1

dr n. hum. Adriana Gałdyńska-Mazan
logopeda/neurologopeda
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (SPZOZ) ul. Szylinga 1, 60-787 Poznań, gabinet 241

K-taping

Kynesology Taping – jest innowacyjną metodą dynamicznego plastrowania w fizjoterapii i logopedii. Ma znaczący wpływ na wspieranie procesów leczniczych i wydolnościowych. Została ona opracowana przez japońskiego doktora Kenzo Kase i zyskała uznanie pacjentów na całym świecie. Plastry kinesiotaping, naklejane na skórze, redukują obrzęki i zastoje limfatyczne oraz wspomagają naturalną pracę poszczególnych mięśni. W terapii logopedycznej, w zakresie K- tapingu, wykorzystuje się techniki korekcyjne w obrębie twarzy w celu:

  • stymulacji zwierania warg (przy obniżonym napięciu mięśniowym),
  • redukcji ślinienia,
  • stabilizacji żuchwy,
    -wspomagająco w rehabilitacji po porażeniu nerwu twarzowego,
    -terapii dysfagii (zaburzeń połykania),
  • w terapii bruksizmu (patologicznym tarciu zębami żuchwy o zęby szczęki).

Proszę o zgłaszanie się na wizytę z pełną dokumentacją lekarską (książeczką zdrowia, wynikami badań audiologicznych, neurologicznych itd.) lub psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku dzieci). Zapoznanie się z nią stanowi warunek wydania opinii o pacjencie dla placówek zewnętrznych.