codziennie od 9:00-18:00,

Poznań ul. Szylinga 1

dr n. hum. Adriana Gałdyńska-Mazan
logopeda/neurologopeda
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (SPZOZ) ul. Szylinga 1, 60-787 Poznań, gabinet 241

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR)

MFDR możliwia diagnostykę niemowląt i dzieci w okresie poniemowlęcym w zakresie najważniejszych funkcji psychoruchowych, jest jednoczasowym przeglądem wszystkich ich obszarów. MFDR stanowi całościowy system wczesnego rozpoznawania wrodzonych i wcześnie nabytych zaburzeń rozwojowych. Ich wykrycie umożliwia wprowadzenie wczesnej stymulacji ruchowej, pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, dając dziecku jedyną i niepowtarzalną szansę na wyrównanie lub skompensowanie zaburzonego rozwoju. MFDR jest niezbędnym narzędziem do planowania i realizacji wielospecjalistycznej, całościowej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością.

Diagnostyka niemowląt obejmuje osiem najważniejszych funkcji psychoruchowych: „wieku raczkowania”, „wieku siadania”, „wieku chodzenia”, „wieku chwytania,” wieku percepcji”, „wieku mówienia”, „wieku rozumienia mowy”, „wieku rozwoju społecznego”. 

Diagnostyka dzieci w wieku poniemowlęcym (2 i 3 rok życia) obejmuje z kolei: „wiek chodzenia (ruchu ciała)”, „wieku sprawności manualnej”, „wieku percepcji (pojmowanie zależności)”, „wieku mówienia (mowa aktywna)”, „wieku rozumienia mowy”, „wieku społecznego”, „samodzielności”. 

Ważna informacja dla rodziców!

Proszę o zwrócenie uwagi na aktualny stan zdrowia dziecka, ponieważ wszelkie infekcje, stany podgorączkowe lub inne dolegliwości mogą zaburzać obiektywną ocenę jego rozwoju. Proszę również, aby przed badaniem dziecko było nakarmione i wypoczęte. 

Proszę o zgłaszanie się na wizytę z pełną dokumentacją lekarską (książeczką zdrowia, wynikami badań audiologicznych, neurologicznych itd.) lub psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku dzieci). Zapoznanie się z nią stanowi warunek wydania opinii o pacjencie dla placówek zewnętrznych.