codziennie od 9:00-18:00,

Poznań ul. Szylinga 1

dr n. hum. Adriana Gałdyńska-Mazan
logopeda/neurologopeda
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (SPZOZ) ul. Szylinga 1, 60-787 Poznań, gabinet 241

Zajęcia online

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju oferuję możliwość skorzystania z konsultacji i terapii logopedycznej on-line. Spotkania w takiej formule kieruję do pacjentów, którzy chcą kontynuować proces terapii, aby utrzymać efekty wypracowane podczas spotkań stacjonarnych, a także do nowych pacjentów, którzy chcieliby skorzystać z konsultacji i poradnictwa logopedycznego.

Jak wygląda konsultacja on-line?

Konsultacja on-line nie skutkuje wydaniem orzeczenia lub diagnozy logopedycznej, ponieważ w takim trybie nie można wykonać pełnego badania narządów artykulacyjnych i ich funkcji oraz innych prób diagnostycznych, odnoszących się do kompetencji komunikacyjnych lub językowych pacjenta (dziecka, osoby dorosłej).

Z konsultacji on-line mogą skorzystać pacjenci, którzy mają wątpliwości dotyczące własnej wymowy, rozwoju lub stanu komunikacji (w tym mowy) swoich podopiecznych (dzieci i dorosłych). Można też konsultować trudności z karmieniem dzieci i dorosłych.

Podczas rozmowy on-line sporządzam szczegółowy wywiad z pacjentem lub opiekunem pacjenta. Korzystając z dostępnych oraz możliwych do zastosowania prób i narządzi dokonuję ogólnej oceny umiejętności pacjenta. Informuję go, czy obserwowane zachowania komunikacyjne mieszczą się w normie, czy też istnieją przesłanki do stwierdzenia nieprawidłowości i konieczności pogłębienia diagnozy.

W ramach konsultacji on-line udzielam porad w zakresie możliwości wsparcia terapeutycznego oraz dopasowania metod terapii do aktualnych problemów i potrzeb pacjenta. Zalecenia i materiały dydaktyczne wysyłam mailem. Podczas zajęć z dzieckiem konieczna jest obecność i współpraca rodzica lub opiekuna.

Konsultacja i zajęcia on-line trwają 30-60 min. za pośrednictwem platformy Skype po uprzednim, telefonicznym zarejestrowaniu się i płatności dokonanej najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem. Informacje dotyczące połączenia za pomocą Skype i numeru konta bankowego otrzymują Państwo w wiadomości sms.